Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Met het ondertekenen van het Parijsakkoord en het grondstoffenakkoord toont Nederland haar ambities als het gaat om de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Voor verkeersbordenproducenten is dit een interessante tijd omdat naast de prijs, kwaliteit en veiligheid, nu ook de duurzaamheid (of circulariteit) van verschillende verkeersborden een steeds grotere rol gaat spelen bij de aanbestedingen van hun klanten. Om deze reden zijn er de afgelopen jaren steeds meer verschillende verkeersborden ontwikkeld waarbij een andere biobased grondstof (bamboe) of gerecycled materiaal (Cradle-to-Cradle) wordt gebruikt of oude borden worden opgeknapt om opnieuw te gebruiken (refurbished).

Omdat het vaak lastig blijkt om de duurzaamheid van een verkeersbord goed vast te stellen, heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF), CE Delft (als onafhankelijke partij) gevraagd om een methodiek te ontwikkelen die het makkelijker en toegankelijk maakt voor verkeersbordenproducenten om de duurzaamheid van hun verkeersbord te berekenen. Kortom een berekenmethodiek voor een duurzaamheidsscore.

Download hier de publieke versie van de door CE Delft ontwikkelde VNVF Duurzaamheidsindex Verkeersborden

Duurzaamheid en levensduur

Algemeen genomen geldt dat hoe langer een verkeersbord meegaat, hoe duurzamer het verkeersbord is. Mits ze aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen. Want los van het type drager zijn verkeersborden er op de eerste plaats voor de verkeersveiligheid. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retroreflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn en die zijn meegenomen in het onderzoek, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de folie. De levensduur en kwaliteit van de folie bepaalt dus de levensduur van het verkeersbord.

Scope berekenmethodiek

De berekenmethodiek richt zich op borden met een RVV-nummer die vallen onder ‘bord’, zoals beschreven in NEN 3381: ‘verkeersbord zijnde een verbods-, gebods-, aanwijzings-, waarschuwings-, vooraanduidings- of voorrangsbord’. Dit is dus exclusief de komborden en bewegwijzeringsborden, zoals beschreven in dezelfde norm. De berekenmethodiek is daarbij alleen van toepassing op producten met een retroreflecterend beeldvlak dat voldoet aan Klasse 2 of Klasse 3.

Duurzaamheidsaspecten en berekenmethodiek

De ontwikkelde methodiek berekent de duurzaamheidswaarde voor de aspecten klimaatimpact, vers watergebruik en grondstofuitputting. In het rapport vindt u de rekenmethodiek voor de verschillende aspecten. Een deel van de kengetallen is niet opgenomen in de tabellen, omdat deze bedrijfsgevoelig zijn (aangegeven met BG).

Duurzaamheidsscore bestaande verkeersborden

De berekenmethodiek is nu toegepast op de verkeersborden die per 1 januari 2019 op de markt waren. In tabel 10 van het rapport vindt u de resultaten.

Berekenen duurzaamheidsscore nieuwe verkeersborden

De methodiek laat ruimte voor het bepalen van de duurzaamheidsscore voor verkeersborden(dragers) die nu nog niet op de markt zijn. De duurzaamheidsscore per verkeersbord kan bepaald worden met behulp van de berekenmethodiek. Voor het vaststellen van de duurzaamheidsscore voor nieuwe borden zal VNVF steeds een beroep doen op CE Delft of een andere onafhankelijke partij. Leveranciers die hun de duurzaamheidsscore voor hun verkeersbord willen laten vaststellen, kunnen zich melden bij de VNVF.

Klik hier voor meer informatie