De VNVF krijgt regelmatig vragen over de ontwikkeling van de prijs van verkeersborden. We willen daarin transparant zijn.
Het mag duidelijk zijn dat, naast de kostprijs, leveranciers een bepaalde winstmarge nodig hebben, voor een duurzame voortzetting van hun bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Deze marge staat los van de ontwikkelingen van de kostprijs.

Grondstofprijzen, productie- en arbeidskosten bepalen grotendeels de kostprijs van verkeersborden. Verkeersborden bestaan voor het grootste deel uit aluminium en folie.

Om voor wegbeheerders inzichtelijk te maken hoe de kostprijs van verkeersborden zich ontwikkelt, heeft de VNVF besloten een Verkeersborden-prijs-index te publiceren. 

De VNVF-Verkeersborden-prijs-index

Vanaf heden, publiceert de VNVF ieder half jaar de index. De index heeft begin 2018 als basis (100 punten).

Deze index is opgebouwd uit de volgende elementen:

Samenstelling Indexcijfer

Verkeersborden-prijs-index

Periode Index-cijder
2017-2 92,7
2018-1 100
2018-2 103,2
2019-1 104,5
2019-2 104,6
2020-1 106,3
2020-2 106,3
2021-2 109,7

Aluminiumprijzen stijgen snel

Conform de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf stegen de loonkosten van de fabrikanten in 2019 en 2020 met 2 keer 3,5%. Begin 2021 stijgen de CAO lonen nog eens met 1%.
Door de coronacrisis daalden de prijzen voor aluminium en energie in de eerste helft van 2020. Inmiddels zijn de prijzen aanzienlijk gestegen en zitten de prijzen weer boven het niveau van voor de coronacrisis. En er lijkt nog geen eind te komen aan deze prijsstijging. Daarmee maakt de Verkeerborden prijsindex een stijging door van 106,3 naar 109,7 is 3,2 %.

Met de komst van het coronavaccin verwachten we de komende maanden een verder herstel van de economie en een daarmee een stijging van de grondstofprijzen.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

De standaard voor verkeersborden.

Ultimate Signing™2020

Kwaliteit – Veiligheid – Duurzaamheid