De VNVF krijgt regelmatig vragen over de ontwikkeling van de prijs van verkeersborden. We willen daarin transparant zijn.
Het mag duidelijk zijn dat, naast de kostprijs, leveranciers een bepaalde winstmarge nodig hebben, voor een duurzame voortzetting van hun bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Deze marge staat los van de ontwikkelingen van de kostprijs.

Grondstofprijzen, productie- en arbeidskosten bepalen grotendeels de kostprijs van verkeersborden. Verkeersborden bestaan voor het grootste deel uit aluminium en folie.

Om voor wegbeheerders inzichtelijk te maken hoe de kostprijs van verkeersborden zich ontwikkelt, heeft de VNVF besloten een Verkeersborden-prijs-index te publiceren. 

De VNVF-Verkeersborden-prijs-index

Vanaf heden, publiceert de VNVF ieder half jaar de index. De index heeft begin 2018 als basis (100 punten).

Deze index is opgebouwd uit de volgende elementen:

Samenstelling Indexcijfer

Verkeersborden-prijs-index

Periode Index-cijder
2017-2 92,7
2018-1 100
2018-2 103,2
2019-1 104,5
2019-2 104,6
2020-1 106,3
2020-2 106,3
2021-1 109,7
2021-2 130,9
2021-3 147,8
2022-1 148,3
2022-2 164,8
2022-3 152.7

Note: indexcijfers zijn indicatief. Voor individuele bedrijven kunnen andere cijfers gelden. Momenteel hebben de indexcijfers effect op de marktprijzen van ca. een half jaar vooruit in de tijd.

Nieuwe realiteit?

Juli 2022 (2022-3)

De grondstofprijzen lijken enigszins te stabiliseren. Maar we kunnen ons nog zeker niet rijk rekenen! Als de prijzen dezelfde trend volgen als de laatste jaren, stijgen de prijzen na de zomer weer.
De VNVF prijsindex daalt nu met 7,3%. Daarmee een kleine correctie t.o.v. 11% stijging van het laatste kwartaal. De arbeidskosten zijn daarbij met 3% gestegen volgens de cao. De smeltpremie stijgt met 12% ten gevolge van de stijgende energiekosten.

Lage levertijden

Een opvallende verandering in de markt is dat de levertijden het afgelopen jaar veel langer zijn geworden. Door lange levertijden worden de materialen die gekocht zijn tegen de hoogste inkoopprijzen, de komende maanden pas geleverd. En grondstoffen die nu tegen iets aantrekkelijkere prijzen gekocht worden, komen pas begin volgend jaar op de markt.

Daarbij is er dus weinig reden voor optimisme en zullen de komende tijd de prijzen nog eerder stijgen dan dalen. Of de prijzen begin volgend jaar weer kunnen dalen, hang af van de ontwikkelingen de komende maanden.


Verkeersbordenbranche roept op tot begrip opdrachtgevers

april 2022 (2022-2)

Onvoorziene omstandigheden vragen om onorthodoxe maatregelen

Een van Europa’s grootste staalfabrieken in Marioepol is zwaar beschadigd en levert voorlopig geen producten meer. Dat lazen we op 20 maart jl. in de kranten. Wist u dat dit één van belangrijkste leveranciers in Nederland is?
Naast de sterk oplopende energieprijzen en de toch al beperkte beschikbaarheid van grondstoffen zullen we in Nederland nog veel gaan merken van de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Natuurlijk is de humanitaire ramp vele malen erger en staat dit niet in verhouding, maar op het gebied van grondstoffen zien we in Nederland de prijzen extreem stijgen en schaarser worden. Dit leidt in toenemende mate tot problemen in onze sector. VNVF roept opdrachtgevers op, om begrip te tonen voor deze ontwikkelingen.

lees verder

Na een maand oorlog zijn de prijzen voor energie en grondstoffen extreem gestegen.

Voor de index betekent dit een stijging met maar liefst 11% ten opzichte van begin 2022.

Maar alle seinen staan op diep rood en het komende kwartaal voorspelt een verdere groei van nog eens 30%.


Eindelijk beetje lucht!?

januari 2022 (2022-1)

Nadat eind oktober de aluminiumprijzen (LME) eindelijk begonnen te dalen leek de daling ingezet. Inmiddels zijn bedrijven weer terug van kerstreces en zijn de markten weer uit hun winterslaap gekomen. De aluminiumprijs is weer bijna terug op de op het niveau van oktober en lijkt de prijsdaling slechts van korte duur geweest.

Ook de prijzen van folie stegen gemiddeld met 4%.

Vanuit de cao Metalektro stijgen de lonen begin dit jaar met 3%.

Gelukkig concluderen we nu dat de prijzen niet in eenzelfde tempo zijn blijven stijgen als dat het zich eerder liet aanzien. Het jaar sloot verwachtingsvol, maar inmiddels lijkt dat van korte duur te zijn geweest.

Aangezien deze index zich baseert op de historische en bekende cijfers, concluderen we nu dat deze index ten opzicht van van 147,8 naar 148,3 stijgt. Dit is met 0,3% slecht een zeer beperkte groei t.o.v. de oktober 2021. Maar nog altijd 35% hoger dan een jaar geleden.


Grondstofprijzen blijven maar stijgen!

November 2021

Eerder dachten we nog dat er een einde kwam aan de prijsstijgingen van metalen. Dit was van korte duur. De aluminiumprijs is zelfs nog harder gestegen dan de laatste maanden. Daarom publiceren we nu een tussentijdse index met als peildatum 1 oktober 2021.

Tussentijdse prijsindex

Ieder half jaar brengt de VNVF de Verkeersbordenprijsindex uit, echter cijfers worden maandelijks gemeten en geregistreerd. Gezien de huidige ontwikkelingen kunnen we niet anders dan tussentijdse cijfers publiceren.

Vanaf 1 juli zijn de aluminiumprijzen nog eens 15% gestegen. In 2021 een prijsstijging van ruim 50%. (bron: LME).
Op 14 juli jl. hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao in de Metalektro. De lonen stijgen met terugwerkende kracht met 5,3% over een looptijd van twee jaar.
Daarnaast zijn de prijzen van retro-reflecterende folies met gemiddeld 7% verhoogd.
Daarom brengen we voor het eerst een nieuw en tussentijds indexcijfer uit. Per 1 oktober staat de VNVF-Verkeersbordenprijsindex op 147,8. Een stijging van 13,0 % t.o.v. de index van 1 juli. Eind december brengen we een nieuwe index uit. Ook deze zal waarschijnlijk fors hoger zijn dan het huidige indexcijfer.

Overtreffende trap

Verkeersborden staan voor het overgrote deel op zogenaamde flespalen of andere ondersteuningsconstructies. Grondstof van deze constructies is meestal (verzinkt) staal. De staalprijzen stijgen nog harder dan die van aluminium. Ten opzichte van begin 2021 zijn de grondstofprijzen voor flespalen gestegen met 115%. De VNVF-Verkeersbordprijsindex is 150 per 1 oktober 2021 t.o.v. 1 april 2021.


Ongekende prijsstijgingen en grondstofschaarste leiden tot ongekende stijging van de prijsindex.

Update: 1 juli 2021

Door de coronacrisis daalden de prijzen voor aluminium en energie in de eerste helft van 2020. Inmiddels zijn de prijzen aanzienlijk gestegen en zitten de prijzen weer ver boven het niveau van voor de coronacrisis. Nu eind juni lijken de prijzen iets te stabiliseren. Maar of dit zoals vaker na de zomervakanties weer gaat toenemen, kan nog niemand zeggen. Daarmee maakt de Verkeerborden prijsindex een stijging door van 109,7 naar 130,9 is 19,3 %.

Overigens zijn er met de meeste grondstoffen problemen. Niet alleen met de prijzen, maar ook met de beschikbaarheid. Vorige week nog bracht de Metaalunie een noodkreet uit naar het kabinet. Aangezien de staalprijzen zelfs met meer dan 100% zijn gestegen, zullen naast de verkeersborden ook de prijzen van flespalen en bevestgingsmateiaal verder stijgen.

De VNVF leden kunnen op dit moment nog voldoen aan hun lever verplichtingen, maar of dat zo kan blijven is nog onduidelijk. In ieder geval zijn de meeste leveranciers genoodzaakt de extreme prijsstijgingen door te berekenen aan hun klanten.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID