Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Met het ondertekenen van het Parijsakkoord en het grondstoffenakkoord toont Nederland haar ambities als het gaat om de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Voor de verkeersbordenproducenten is dit een interessante tijd. Naast de prijs, kwaliteit en veiligheid gaat nu ook de duurzaamheid (of circulariteit) van verkeersborden een steeds grotere rol spelen. Om deze reden zijn er de afgelopen jaren steeds meer verschillende verkeersborden ontwikkeld.

De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten | VNVF bracht via de Stichting Ultimate Signing in 2016 de eerste versie van de Ultimate SigningTM standaard op de markt. Een verkeersbord is volgens deze standaard duurzaam, doordat het verkeersbord bestaat uit een duurzame drager (coil-coated aluminium) en het beeldvlak duurzaam geproduceerd is met een retro-reflecterende folie met het beste prestatieniveau en m.b.v. een UV-printtechniek. Maar de verduurzaming gaat door. Er zijn steeds meer dragers op de markt. In deze Ultimate SigningTM2020 koppelen we de Duurzaamheidsindex Verkeersborden aan de kwaliteitsstandaard. 

Met deze standaard kunnen wegbeheerders altijd het beste verkeersbord inkopen:

  • Meer keuzemogelijkheden voor wegbeheerders door introductie van drie duurzaamheidsniveaus;
  • Betere garantievoorwaarden;
  • Verkeersborden die naast alle wettelijke eisen ook voldoen aan de nieuwe NEN 3381:2020.

Downloadbare bestekteksten staan in de aparte rubriek “Bestekteksten”.

Invoering

De Ultimate Signing™2020 is actief per 1 januari 2020. De versie uit 2016 komt daarmee direct te vervallen. Alle opdrachten die na deze datum worden gegund, waarin sprake is van levering volgens de Ultimate Signing™, zullen geleverd worden conform Ultimate Signing™2020, tenzij dit expliciet anders is vermeld.

Scope van de Ultimate SigningTM2020 Standaard

De standaard is van toepassing op borden met een RVV-nummer die vallen onder “bord”, zoals beschreven in NEN 3381:2020: “verkeersbord zijnde een verbods-, gebods-, aanwijzings-, waarschuwings-, vooraanduidings- of voorrangsbord”.

Verkeersborden bestaan volgens de NEN 3381 uit een drager en een beeldvlak. Deze koopt men vaak in, in combinatie met een paal en bevestigingsbeugels. De paal en bevestigingsbeugels vallen echter niet onder de NEN 3381 en ook niet onder deze standaard.

Ultimate Signing™2020

Basiskwaliteit

Alle verkeersborden onder de Ultimate SigningTM2020 standaard voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW, inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer), en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Tevens zijn de verkeerborden voorzien van de voor fabrikanten verplichte CE-markering.

Veilig & Duurzaam beeldvlak: maximale zichtbaarheid, maximale verkeersveiligheid

Alle Ultimate Signing™ 2020-verkeersborden zijn voorzien van een beeldvlak dat bestaat uit een geprinte signface op een retro-reflecterende Klasse III folie. Geprinte signfaces moeten voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9.

Hierdoor hebben de verkeersborden een zeer hoge helderheid en bieden een optimale functionaliteit, onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken, conform onderstaande tabel:


Voor het vervaardigen van een duurzaam beeldvlak wordt gebruik gemaakt van een printtechniek. De speciale digitale printtechniek is veel minder belastend voor het milieu dan zeefdruk of andere printvormen.

De speciale digitale printtechniek is kenmerkend, vanwege het gebruik van inkten zonder oplosmiddel. Daarnaast heeft het een zeer hoge bescherming door het gebruik van een UV-bestendig laminaat, waardoor lijmresten en vervuiling zeer eenvoudig te verwijderen zijn zonder de afbeelding aan te tasten. De folie is krasbestendiger dan bestaande materialen en voor derden is het onmogelijk om teksten te verwijderen c.q. aan te passen. Het egale oppervlak zorgt voor een schoner bord en vuil (zoals algengroei) kan zich minder hechten en is eenvoudiger te verwijderen.

Duurzame drager

Er zijn drie duurzaamheidsklasses te onderscheiden bij de Ultimate Signing™ borden. Voor alle dragers die aan de standaard voldoen is de index bepaald volgens de VNVF Duurzaamheidsindex.

Een overzicht van alle Ultimate SigningTM2020 erkende leveranciers en producten vindt u op Overzicht USVerkeersborden.

20 jaar Garantie

Verkeersborden zijn er eerst en vooral voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk is deze functie het meest duurzaam van alles. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retro-reflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de retro-reflecterende folie. Op dit moment bepaalt de kwaliteit van de folie de levensduur van het verkeersbord.
Na afloop van de garantietermijn garanderen de leveranciers niet langer dat het beeldvlak voldoet aan de gestelde Europese normen voor retro-reflectie, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Omvang van de garantie

De leverancier garandeert gedurende 20 jaar na plaatsing:

  1. De hechting van het beeldvlak (folie en laminaat) op de drager voor >98% van het oppervlakte;
  2. Retro-reflectiewaarde van de geprinte signfaces blijven voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9;
  3. Kleurdegradatie valt binnen de norm EN-12899-1. Luminantie klasse B2.

Herstel of vervanging

Indien borden niet aan bovenstaande eigenschappen voldoen, levert de leverancier een gelijkwaardig vervangend bord, dat ten minste van dezelfde of latere productiedatum is. Op basis van lineaire afschrijving over 20 jaar.

Garantietermijn

Onder garantie uitgevoerde herstelwerkzaamheden, of het vervangen van borden, leiden niet automatisch tot een verlenging van de garantieperiode. Indien het bord vervangen wordt, geldt de garantietermijn van het geleverde product.

Garantievoorwaarden

  • Het verkeersbord is enkel op één locatie gebruikt;
  • Voor locaties met een hoge chemische belasting, zoals in kustregio’s en in nabijheid van zware industrie, kan een afwijkende garantieperiode gelden;
  • Er is sprake van normaal gebruik;
  • Er is sprake van aantoonbaar periodiek onderhoud volgens de VNVF Onderhoudsvoorschriften (zie vnvf.nl/onderhoudsvoorschriften).

De originele teksten uit de Ultimate Signing standaard op deze pagina zijn hier te downloaden.

Onze leden

De VNVF is de branche-organisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

VNVF Leden
AGMI
Brimos
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren

Onze premium partners

De VNVF vertegenwoordigt de verkeersbordenfabrikanten in Nederland. Samen met diverse andere organisaties en bedrijven maken we deel uit van de verkeersindustrie. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid en -informatie.
Nederland kent een hoog kwaliteitsniveau als het gaat om de toepassing van borden. We willen dit graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Om dat te bereiken werken we graag samen met onze partners.