De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten | VNVF bracht in 2016 de eerste versie van de Ultimate SigningTM standaard op de markt. In 2020 werd de standaard uitgebreid met de duurzaamheidsindex en met een 10 jaar garantieversie.

De wereld van verkeersborden staat niet stil. Met deze 2022-versie blijft de Ultimate SigningTM standaard vooroplopen in de ontwikkelingen. In deze versie spelen we met name in op de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van micro-prismatische retroreflecterende folies.

Met deze standaard kunnen wegbeheerders altijd verkeersborden inkopen die aansluiten bij hun behoefte.

Invoering

De Ultimate Signing™2022 is actief per 1 april 2022. Alle opdrachten die na deze datum worden gegund, waarin sprake is van levering volgens de Ultimate Signing™, zullen geleverd worden conform Ultimate Signing™2022 dus met 20 jaar garantie en klasse III folie. Tenzij dit expliciet anders is vermeld. Deze versie vervangt de Ultimate Signing™202o.2.

Gebruik gratis de Ultimate Signing bestekteksten

Scope van de Ultimate SigningTM2022 Standaard

De standaard is van toepassing op borden zoals beschreven in NEN 3381:2020.

Verkeersborden bestaan volgens de NEN 3381 uit een drager en een beeldvlak. Deze koopt men vaak in, in combinatie met een paal en bevestigingsbeugels. De paal en bevestigingsbeugels vallen echter niet onder de NEN 3381 en ook niet onder deze standaard.

Basiskwaliteit

Alle borden onder de Ultimate SigningTM2022 standaard voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer). Tevens zijn de verkeersborden voorzien van de voor fabrikanten en wegbeheerders verplichte CE-markering.

Veilig & Duurzaam beeldvlak: maximale zichtbaarheid, maximale verkeersveiligheid

Alle Ultimate Signing™10-verkeersborden zijn voorzien van een beeldvlak dat bestaat uit een geprinte signface op een retro-reflecterende folie. Volgens de minimale eisen van de NEN3381:2020 6.1.3.: “Retroreflectieklasse II. Retroreflectieklasse R2 volgens relevante ETA voor micro-prismatische materialen.”

Alle Ultimate Signing™20-verkeersborden zijn voorzien van een beeldvlak dat bestaat uit een geprinte signface op een retro-reflecterende Klasse III folie. Volgens de eisen van de NEN3381:2020 6.1.3.: Retroreflectieklasse III Aanduiding voor de mate van retroreflectie minimaal overeenkomend met retroreflectieklasse 3B volgens DIN 67520.

Geprinte signfaces moeten minimaal voldoen aan de onderstaande tabel.

Voor het vervaardigen van een duurzaam beeldvlak wordt gebruik gemaakt van een printtechniek. De speciale digitale printtechniek is veel minder belastend voor het milieu dan zeefdruk of andere printvormen.

De speciale digitale printtechniek is kenmerkend, vanwege het gebruik van inkten zonder oplosmiddel. Daarnaast heeft het een zeer hoge bescherming door het gebruik van een UV-bestendig laminaat waardoor lijmresten en vervuiling zeer eenvoudig te verwijderen zijn zonder de afbeelding aan te tasten. De folie is krasbestendiger dan bestaande materialen en voor derden is het onmogelijk om teksten te verwijderen c.q. aan te passen. Het egale oppervlak zorgt voor een schoner bord en vuil (zoals algengroei) kan zich minder hechten en is eenvoudiger te verwijderen

Duurzame drager

Er zijn drie duurzaamheidsklasses te onderscheiden bij de Ultimate Signing™ borden. Voor alle dragers die aan de standaard voldoen is de index bepaald volgens de VNVF Duurzaamheidsindex.

Op basis van de duurzaamheidsambities kan gekozen worden voor één van bovenstaande klassen. Op Overzicht USVerkeersborden vindt u een actueel overzicht van de verschillende borden die bij ons bekend zijn en aan welke classificatie-eisen ze voldoen.

Garantie

Verkeersborden zijn er eerst en vooral voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk is deze functie het meest duurzaam van alles. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retro-reflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de retro-reflecterende folie. Op dit moment bepaalt de kwaliteit van de folie de levensduur van het verkeersbord.
Na afloop van de garantietermijn garanderen de leveranciers niet langer dat het beeldvlak voldoet aan de gestelde Europese normen voor retro-reflectie, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Voor de uitgebreide garantiebeschrijving zie pagina Garantie.

Alle Ultimate Signing™20- verkeersborden hebben
20 jaar garantie

Alle UlitmateSigning™10-verkeersborden hebben
10 jaar garantie

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos