DEZE VERSIE IS OP 1 APRIL 2022 VERVANGEN DOOR DE NIEUWE VERSIE ULTIMATE SIGNING 2022

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Met het ondertekenen van het Parijsakkoord en het grondstoffenakkoord toont Nederland haar ambities als het gaat om de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Voor de verkeersbordenproducenten is dit een interessante tijd. Naast de prijs, kwaliteit en veiligheid gaat nu ook de duurzaamheid (of circulariteit) van verkeersborden een steeds grotere rol spelen. Om deze reden zijn er de afgelopen jaren steeds meer verschillende verkeersborden ontwikkeld.

De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten | VNVF bracht via de Stichting Ultimate Signing in 2016 de eerste versie van de Ultimate SigningTM standaard op de markt. Een verkeersbord is volgens deze standaard duurzaam, doordat het verkeersbord bestaat uit een duurzame drager (coil-coated aluminium) en het beeldvlak duurzaam geproduceerd is met een retro-reflecterende folie met het beste prestatieniveau en m.b.v. een UV-printtechniek. Maar de verduurzaming gaat door. Er zijn steeds meer dragers op de markt. In deze Ultimate SigningTM2020 koppelen we de Duurzaamheidsindex Verkeersborden aan de kwaliteitsstandaard.

Met deze standaard kunnen wegbeheerders altijd het beste verkeersbord inkopen:

  • Meer keuzemogelijkheden voor wegbeheerders door introductie van drie duurzaamheidsniveaus;
  • Betere garantievoorwaarden;
  • Verkeersborden die naast alle wettelijke eisen ook voldoen aan de nieuwe NEN 3381:2020.

Uitbreiding 2020.2: twee varianten

Met de introductie van de nieuwste Ultimate SigningTM 2020 heeft de VNVF een high end kwaliteitsstandaard voor verkeersborden in de markt gezet. Er is nu een aanvulling met een versie met klasse II folie en 10 jaar garantie.
Daarnaast is de benaming van de klassering van de milieu-index aangepast om verwarring met de folieklasse te voorkomen.

Invoering

De Ultimate Signing™2020.2 is actief per 1 oktober 2020. De versie uit 2016 was al per 1 januari 2020 vervallen. Alle opdrachten die na 1 oktober 2020 worden gegund, waarin sprake is van levering volgens de Ultimate Signing™, zullen geleverd worden conform Ultimate Signing™2020 met 20 jaar garantie en klasse III folie. Tenzij dit expliciet anders is vermeld.

Scope van de Ultimate SigningTM2020.2 Standaard

De standaard is van toepassing op borden met een RVV-nummer die vallen onder “bord”, zoals beschreven in NEN 3381:2020: “verkeersbord zijnde een verbods-, gebods-, aanwijzings-, waarschuwings-, vooraanduidings- of voorrangsbord”.

Verkeersborden bestaan volgens de NEN 3381 uit een drager en een beeldvlak. Deze koopt men vaak in, in combinatie met een paal en bevestigingsbeugels. De paal en bevestigingsbeugels vallen echter niet onder de NEN 3381 en ook niet onder deze standaard.

Ultimate Signing™2020.2

Veilig & Duurzaam beeldvlak: maximale zichtbaarheid, maximale verkeersveiligheid

Basiskwaliteit

Alle borden onder de Ultimate Signing™2020 standaard voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Tevens zijn de verkeersborden voorzien van de voor fabrikanten verplichte CE-markering.

Duurzame drager

Er zijn drie duurzaamheidsklasses te onderscheiden bij de Ultimate Signing™ borden. Voor alle dragers die aan de standaard voldoen is de index bepaald volgens de VNVF Duurzaamheidsindex.

Een overzicht van alle Ultimate SigningTM2020 erkende leveranciers en producten vindt u op Overzicht USVerkeersborden.

Garantie

Verkeersborden zijn er eerst en vooral voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk is deze functie het meest duurzaam van alles. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retro-reflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de retro-reflecterende folie. Op dit moment bepaalt de kwaliteit van de folie de levensduur van het verkeersbord.
Na afloop van de garantietermijn garanderen de leveranciers niet langer dat het beeldvlak voldoet aan de gestelde Europese normen voor retro-reflectie, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Alle Ultimate Signing™20- verkeersborden hebben
20 jaar garantie

Alle UlitmateSigning™10-verkeersborden hebben
10 jaar garantie

Omvang van de garantie

De leverancier garandeert gedurende 10 respectievelijk 20 jaar na levering:

  1. De hechting van het beeldvlak (folie en laminaat) op de drager voor >98% van de oppervlakte;
  2. Retro-reflectiewaarde van de geprinte signfaces blijven voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9;
  3. Kleurdegradatie valt binnen de norm EN-12899-1 Luminantie klasse B2.

Herstel of vervanging

Indien borden niet aan bovenstaande eigenschappen voldoen, levert de leverancier een gelijkwaardig vervangend bord, dat ten minste van dezelfde of latere productiedatum is. Op basis van lineaire afschrijving.

Garantietermijn

Onder garantie uitgevoerde herstelwerkzaamheden, of het vervangen van borden, leiden niet automatisch tot een verlenging van de garantieperiode. Indien het bord vervangen wordt, geldt de garantietermijn van het geleverde product.

Garantievoorwaarden

  1. Het verkeersbord werd gemonteerd door een leverancier of een door een leveranciers erkende aannemer of afnemer;
  2. Het verkeersbord is enkel op één locatie gebruikt;
  3. Voor locaties met een hoge chemische belasting, zoals in kustregio’s en in nabijheid van zware industrie, kan een afwijkende garantieperiode gelden;
  4. Er is sprake van normaal gebruik;

Er is sprake van aantoonbaar periodiek onderhoud volgens de VNVF Onderhoudsvoorschriften (zie vnvf.nl/onderhoudsvoorschriften).

De originele teksten uit de Ultimate Signing standaard op deze pagina zijn hier te downloaden.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos