ULTIMATE SIGNING™2020.2: 10 of 20 jaar garantie

Verkeersborden zijn er eerst en vooral voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk is deze functie het meest duurzaam van alles. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retro-reflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de retro-reflecterende folie. Op dit moment bepaalt de kwaliteit van de folie de levensduur van het verkeersbord.
Na afloop van de garantietermijn garanderen de leveranciers niet langer dat het beeldvlak voldoet aan de gestelde Europese normen voor retro-reflectie, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Garantie

Verkeersborden zijn er eerst en vooral voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk is deze functie het meest duurzaam van alles. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retro-reflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de retro-reflecterende folie. Op dit moment bepaalt de kwaliteit van de folie de levensduur van het verkeersbord.

Na afloop van de garantietermijn garanderen de leveranciers niet langer dat het beeldvlak voldoet aan de gestelde Europese normen voor retro-reflectie, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties.

Ultimate Signing™20

Alle Ultimate Signing™20-verkeersborden hebben

20 jaar

aflopende garantie

UltimateSigning™10

Alle Ultimate Signing™20-verkeersborden hebben

10 jaar

aflopende garantie

Omvang van de garantie

De leverancier garandeert gedurende 10 respectievelijk 20 jaar na levering:

 • De hechting van het beeldvlak (folie en laminaat) op de drager voor >98% van het oppervlakte;
 • Retro-reflectiewaarde van de geprinte signfaces blijven voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9;
 • Kleurdegradatie valt binnen de norm EN-12899-1 Luminantie klasse B2.

Herstel of vervanging

Indien borden niet aan bovenstaande eigenschappen voldoen, levert de leverancier een gelijkwaardig vervangend bord, dat ten minste van dezelfde of latere productiedatum is. Op basis van lineaire afschrijving.

Garantietermijn

Onder garantie uitgevoerde herstelwerkzaamheden, of het vervangen van borden, leiden niet automatisch tot een verlenging van de garantieperiode. Indien het bord vervangen wordt, geldt de garantietermijn van het geleverde product.

Garantievoorwaarden

 • Het verkeersbord werd gemonteerd door een leverancier of een door een leveranciers erkende aannemer of afnemer;
 • Het verkeersbord is enkel op één locatie gebruikt;
 • Voor locaties met een hoge chemische belasting, zoals in kustregio’s en in nabijheid van zware industrie, kan een afwijkende garantieperiode gelden;
 • Er is sprake van normaal gebruik;
 • Er is sprake van aantoonbaar periodiek onderhoud volgens de VNVF Onderhoudsvoorschriften (zie vnvf.nl/onderhoudsvoorschriften).

Garanties uit het verleden

Samenvatting voorwaarden voor de garantietermijnen:

 • ULTIMATE SIGNING™2016 | KLASSE III FOLIE, GEPRINT, 20 JAAR AFLOPEND
 • QUALISIGN® | KLASSE II, ZEEFDRUK of PRINT, 10 JAAR AFLOPEND

Voor de overige garantievoorwaarden wordt verwezen naar algemene voorwaarden van de fabrikant.

Toepassen van garantievoorwaarden

De garantie is gebaseerd op de verwachte technische levensduur en voorwaarden, zoals deze zijn gesteld door de diverse folieleveranciers en gelden voor het complete systeem van retro-reflecterend materiaal en de daaraan toegevoegde inkten en overlay films.

Bij retro-reflectie wordt aangenomen dat verkeersborden aan de minimale Nederlandse normeisen voldoen en er geen verslechtering in de folie optreedt als gevolg van natuurlijke oorzaken, waardoor het verkeersbord niet meer aan deze normeisen voldoet. Dan gaat het om verkeersborden bezien vanuit een rijdend voertuig, onder normale omstandigheden, en bij andere borden vanaf een normale lees- of observatie-afstand.

Voorts

 • Fabrikanten behouden het recht, indien een bord qua retro-reflectie na meting door opdrachtgever niet meer voldoet, het bord nogmaals door een derde partij te laten meten.
 • Het dient te allen tijde aantoonbaar te zijn dat de betreffende verkeersborden daadwerkelijk door fabrikant zijn geleverd en wanneer deze levering heeft plaatsgevonden.
 • Borden die vallen onder deze voorwaarden en die niet meer voldoen aan de normeisen worden als schrot door de fabrikant retourgenomen.
 • Verkeersborden worden vergoed. Overige kosten zoals kosten voor plaatsing, handling e.d. worden per claim afzonderlijk beoordeeld.
 • Na inventarisatie van een claim zal een overzichtsdocument voor akkoord worden opgesteld. Na ondertekening van dit document zal tot vergoeding worden overgegaan.
 • Aflopende garantie wil zeggen dat bijvoorbeeld een verkeersbord gedurende 10 of 20 jaar elk jaar 1/10 of 1/20 deel minder waard wordt.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID