Basis kwaliteit en veiligheid: normering CE

De VNVF is langdurig betrokken geweest bij het opstellen van de Europese productnorm voor verkeersborden. Vroege concepten van de Europese norm lagen al ten grondslag aan het ontwikkelde keurmerk VNVF-Qualisign®, dat later is vervangen door Ultimate Signing™; het keurmerk wat de VNVF voor hun leden ontwikkelde. Met ingang van 2013 is het gebruik van CE-gemarkeerde verkeersborden in Nederland verplicht.

De VNVF-leden hebben daar niet op gewacht en introduceerden reeds in 2010 hun eigen CE-label. U bent zodoende verzekerd van betrouwbare informatie over producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld retroreflectie, kleur en sterkte. De productnorm NEN-EN 12899-1 is voor ons de basis voor alle verkeersborden uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

De basis voor de CE-keur op verkeersborden is de NEN-EN 12899 deel 1: ‘Vast opgestelde verkeerstekens’. Deze Europese norm is bedoelt voor wegbeheerders en wordt in Nederland gebruikt voor de implementatie van beproeving voor typekeuringen en certificatie. De norm omvat prestatie-eisen voor statische en dynamische belasting en beproevingsmethoden, definieert grenswaarden voor prestaties en bereik voor prestatieklassen. Tevens bevat de norm specificaties voor colorimetrische en retro-reflecterende eigenschappen, evenals luminantie en verlichtingssterkte.

Verkeersborden die aantoonbaar voldoen aan de CE markeringseisen, en met goed resultaat zijn beproeft, zijn herkenbaar aan de CE markeringssticker met:

  • CE-symbool volgens richtlijn 93/68/EEG,
  • Norm: EN 12899-1:2007,
  • Identificatienummer van de certificerende instantie,
  • Naam of logo en geregistreerd adres van de fabrikant,
  • Laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering is aangebracht,
  • Nummer van het certificaat,
  • Type aanduiding van het product (bijvoorbeeld Ultimate Signing™),
  • Garantie duur.

Fabrikanten kunnen voor het geleverde bord een kopie verstrekken van het CE keuringscertificaat.

Aanvullende informatie

Verkeersveiligheid voor alles

Het Nederlandse verkeer scoort hoog op veiligheid. In weinig andere Europese landen valt zo’n laag aantal verkeersdoden per inwoner. Echter, elk slachtoffer is er één teveel en daarom blijft veiligheid een prioriteit. De producenten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering, verenigd in de VNVF, voelen zich medeverantwoordelijk voor deze verkeersveiligheid. Met de levering van kwalitatief hoogstaande producten dragen ze bij aan een duurzaam veilig verkeer. Ook geven zij in brancheverband voorlichting en advies.

Professionaliteit en kwaliteit

De VNVF is betrokken en goed geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen, zodat de leden hun productie en bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Kwaliteit staat bij de leden voorop.

Ultimate Signing™

Mede daarom is, door voortschrijdende technieken, een nieuw productieproces ontwikkeld met als resultaat een nieuwe standaard voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid:
Ultimate Signing™. Meer hierover leest u in de rubriek Ultimate Signing™.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

De standaard voor verkeersborden.

Ultimate Signing™2020

Kwaliteit – Veiligheid – Duurzaamheid