Bewegwijzering zijn specifieke verkeersborden bedoelt als informatie voor weggebruikers. Met bewegwijzering zorgt de wegbeheerder ervoor dat weggebruikers op de meest optimale en veilige manier hun bestemming bereiken. Voor mensen die navigatiesystemen gebruiken bieden de bekende blauwe borden houvast en bevestiging. Maar er is veel meer mogelijk met bewegwijzering.

Bewegwijzering heeft een belangrijke rol in de city marketing van een gemeente. Met een eigen bewegwijzering kan de gemeente bezoekers verwijzen en uitnodigen naar een toeristische of andere belangrijke bestemming.

K-bewegwijzering

Dit is de hoofdbewegwijzering naar geografische bestemmingen die bestaat uit de bekende blauwe borden met witte letters (Autoverkeer) en de witte borden met de rode letters (Fietsverkeer). Zie ook de borden categorie K in het RVV 1990 en het bordenboek. De NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst), is sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor een uniforme uitvoering van de K-bewegwijzering. Wegbeheerders zijn daarom verplicht hun bewegwijzeringsplannen op te laten stellen door de NBd en te laten toetsen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Een uitleg over de werkwijze en taakverdeling vindt u in onderstaande video.

Overige bewegwijzering

Binnen gemeentelijke grenzen hebben veel gemeentes ook eigen verwijzingsystemen die bezoekers de weg wijzen naar belangrijke stemmingen, zoals het stadhuis, politiebureau, musea en andere toeristische trekpleisters. Stadsbewegwijzering is belangrijk voor city marketing en is medebepalend voor de uitstraling van een stad of dorp. De leden van VNVF kunnen u adviseren over bewegwijzeringsplannen, de uitvoering en systematiek. Borden kunnen in elk gewenst ontwerp worden uitgevoerd.

Fiets- en wandelroutes

Nederland kent een groot aantal wegwijzersystemen voor fietsers en wandelaars, zoals de welbekende knooppuntenroutes en Landelijke Fiets (LF) routes. Deze vallen vaak onder het beheer van de provincie, gemeente of wandelvereniging. Ook bekend is de rood witte fietsroute bewegwijzering (serie K), die onder het beheer van de NBd valt.

Kwaliteit

De kwaliteit van bewegwijzering is medebepalend voor de uitstraling van een gemeente. Daarom is het aan te bevelen om borden, en ook de bestellingen, regelmatig onder de loep te nemen. De VNVF-leden kunnen u daarbij helpen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Our terms.
Ik Accepteer

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID