Ieder verkeersbord dient periodiek gereinigd te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Periodieke reiniging zorgt ten eerste voor optimale zichtbaarheid. Daarnaast werkt het ook levensduur verlengend. Overigens geldt deze verplichting ook voor andere type borden en verkeerstekens.

Reinigingsfrequentie en methode
Er is vaak onduidelijkheid over de frequentie en methode van reinigen. Daarom brengt de VNVF reinigingsvoorschriften uit.

De VNVF adviseert alle verkeersborden jaarlijks te reinigen.
Voor behoud van garantie geldt een minimale reinigingsfrequentie van eens per vijf jaar.

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van verschillende factoren. Wellicht volstaat één maal per vijf jaar, maar in bepaalde gevallen zal reiniging meerdere malen per jaar nodig zijn voor een veilige verkeerssituatie.

De volledige voorschriften vindt u op de website>