meer keuze, dezelfde vertrouwde kwaliteit

In 2020 ging de VNVF ertoe over om haar bekende Ultimate Signing standaard verder uit te breiden en te diversifiëren. Zij introduceerde de VNVF Duurzaamheidsindex. Deze index helpt afnemers van verkeersborden om een duurzamere keuze te maken – maar legt geen harde eisen op aan de markt. Het is aan de afnemer om de keuze te maken tussen Duurzaamheidsklasse Goud, Zilver of Brons. Op deze wijze waarborgt de VNVF een level playing field voor leveranciers, en kunnen afnemers binnen de Ultimate Signing standaard het verkeersbord afnemen dat het beste bij hun wensen past.

Dezelfde diversificatie voert de VNVF door voor de technische component van de Ultimate Signing standaard. Zij is hier reeds in 2020 mee gestart door middel van de introductie van US10, een standaard voor verkeersborden met retroreflectieve folie die minimaal voldoet aan klasse II. In 2022 zet de VNVF deze diversificatie door met de aanpassing van haar US20 standaard. Voortaan voldoen alle retroreflectieve folies die binnen de NEN3381 vallen met retroreflectieklasse III aan de technische vereisten die US20 stelt. Op deze wijze waarborgt de VNVF op technisch vlak het level playing field, en zorgt zij voor extra keuzemogelijkheden voor de afnemer.

Deze aanpassing van de folie specificaties speelt in op de beschikbaarheid van producten in de markt die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Deze standaard waarborgt nog altijd een zeer hoge mate van zichtbaarheid van verkeersborden voor weggebruikers – maar met de keuze uit de beste retroreflectieve folies op de markt. De vertrouwde garantieduur van (minimaal) 20 jaar voor US20 verkeersborden blijft onveranderd. Kortom, kwaliteit en verkeersveiligheid blijven voorop staan.

Deze nieuwe versie is van kracht vanaf 1 april 2022. Voor uitgebreide informatie en bestekteksten zie de webpagina Ultimate Signing 2022