De VNVF vertegenwoordigt de verkeersbordenfabrikanten in Nederland. Samen met diverse andere organisaties en bedrijven maken we deel uit van de verkeersindustrie. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid en -informatie.
Nederland kent een hoog kwaliteitsniveau als het gaat om de toepassing van borden. We willen dit graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Om dat te bereiken werken we graag samen met andere partijen in onze sector.

Organisaties en Bedrijven die niet aan lidmaatschapseisen kunnen voldoen maar wel onderdeel van de keten zijn, kunnen deelnamen aan het VNVF (keten)partner programma.

Denk daarbij aan b.v.:

  • Handelaren;
  • Kennisleveranciers (wat, waar, hoe);
  • Onderdelen leveranciers (folie*, dragers, etc.);
  • Dienstverleners voor plaatsen/installeren en onderhouden van borden;
  • Beheer/assetmanagement bedrijven;
  • Verkeersborden data (conform NEN3381) beheerders e.d.

VNVF Partners
onderschrijven de ambities en doelstelling van de VNVF en zijn bereid zich in te zetten daarvoor.

  • VNVF Partners hebben geen stemrecht.
  • VNVF Partners staan met logo vermeld op de website van VNVF en mogen het partnerlogo voeren.
  • VNVF Partners nemen ten minste 2 keer per jaar deel aan de partnerbijeenkomst

VNVF Partners betalen geen entreegeld, maar wel een jaarbijdrage

Partnerbijdrage

De hoogte van de partnerbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Er zijn twee niveau’s:

VNVF Partner Basis

met vermelding op website en nieuwsbrief, 2/jr bijwonen partnerbijeenkomst

Jaarbijdrage 2022: € 4.000 (exclusief BTW)

VNVF Partner Premium

basis + diner met leden, betrokkenheid bij inhoud website en bordenboekje, vermelding in bordenboekje, profiel op de VNVF site en 1 artikel in de VNVF Nieuwsbrief.

*) Erkende Ultimate Signing Folie leveranciers zijn premium partner

Jaarbijdrage 2022: € 9.000 (exclusief BTW)

Aanvraagformulier ketenpartners

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID