Reinigen

Ieder verkeersbord dient periodiek gereinigd te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Periodieke reiniging zorgt ten eerste voor optimale zichtbaarheid en daarnaast werkt het levensduur verlengend. Overigens geldt deze verplichting ook voor andere type borden en verkeerstekens.

Reinigingsfrequentie

De frequentie is afhankelijk van locatie, klimaat, mate van begroeiing, verkeersintensiteit, etc. Daarnaast kan de functie van het verkeersbord de onderhoudsfrequentie beïnvloeden: Hoe belangrijker het bord, hoe minder vervuiling je kan accepteren.

De minimale reinigingsfrequentie voor behoud van garantie is eens per 5  jaar.

Voor de verkeersveiligheid adviseert VNVF we een minimale onderhoudsfrequentie van 1 maal per jaar.

Afhankelijk van de verschillende factoren kan een hogere frequentie nodig zijn b.v. In veel gevallen 1 keer per jaar of zelfs meer b.v.:  begin van het voorjaar, begin van het najaar en begin van de winter.

Reinigingsmiddelen

Allereerst is het gebruik van water van belang. Osmotisch water laat geen verontreiniging achter op het verkeersbord. Daarbij gebruikt men een niet krassende doek of borstel. Het gebruik van hogedrukreinigers kan de folie beschadigen. Bij gebruik van hogedrukreinigers vervalt de garantie.

Het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt alleen geadviseerd indien er sprake is van hardnekkige vervuiling die niet anders te verwijderen valt. Schoonmaakmiddelen tasten het milieu aan. Gebruik indien nodig alleen een allesreiniger die voorzien is van een milieukeurmerk zoals:

Eco Garantie

Europees Ecolabel

Nordic Eco label

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID