Op 17 november kwam de Europese Commissie met een verordening met daarin uitvoeringsbepalingen voor de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de systemen voor intelligente snelheidsondersteuning (intelligent speed assistance of ISA) betreft. Daarin staan specificaties voor systemen, die de betrouwbaarheid van deze ISA systemen beïnvloeden. Zeer specifiek voor die verkeersborden die bepalend zijn voor de snelheidslimieten.

Er bestaan momenteel diverse technische mogelijkheden voor de feedbackmethoden waarop een ISA-systeem kan worden gebaseerd. Door de technische kenmerken kunnen echter niet al die mogelijkheden in elk motorvoertuig worden gebruikt. Het is dan ook noodzakelijk om feedbackmethoden te specificeren die in vergelijkbare mate veilig en doeltreffend zijn, ongeacht hun functionele verschillen.

Verkeersbordendata zijn leidend

De ISA-systemen kunnen gebruikmaken van diverse inputmethoden, zoals camerawaarneming, kaartgegevens en machineleren. Maar de daadwerkelijke aanwezigheid van snelheidsborden in de echte rijsituatie moet altijd voorrang krijgen boven andere beschikbare, mogelijk afwijkende informatie. Dit betekent dus dat, indien beschikbaar, verkeersborden data altijd voorrang moeten krijgen op overige systemen. Daarmee zullen alle autofabrikanten een systeem gaan ontwikkelen dat gebruik kan maken van verkeersbordendata.

Om de technische prestaties van de ISA-systemen te kunnen testen, is het nodig een catalogus vast te stellen van de verkeersborden die in elke lidstaat worden gebruikt.

Testperiode

De doeltreffendheid van de verschillende feedbackmethoden en controlefuncties van de ISA-systemen in reële rijomstandigheden kan pas worden beoordeeld zodra een aanzienlijk aantal met dergelijke systemen uitgeruste motorvoertuigen op de markt verkrijgbaar is. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat onverwijld, en uiterlijk tegen 31 december 2025, een beoordeling van de prestaties van ISA-systemen op basis van verschillende methoden voor feedback overeenkomstig deze verordening wordt uitgevoerd, teneinde alle potentiële voordelen van ISA- systemen voor de verkeersveiligheid te benutten.

De relevante technologieën en reële rijervaring zullen naar verwachting tegen juli 2024 beschikbaar zijn.

Hoe ver is Nederland?

VNVF werkt samen met Bouwend Nederland, de Vereniging Straatmeubilair en het Ministerie van I&W aan een stichting die ervoor moet gaan zorgen dat alle voor het verkeer relevante data via een gestandaardiseerde koppeling beschikbaar komt. Daarbij is de overtuiging dat een landelijke aanpak zorgt voor de benodigde snelheid en kwaliteit, boven een systeem waarbij iedere wegbeheerder individueel de verkeersborden data gaat beheren en verstrekken voor gebruik in het verkeer. Zodra er meer bekend is, informeren we u hierover.

Download hier de Verordening