De standaard Ultimate SigningTM 2020 is een compleet concept waarin alle eisen zijn gecombineerd. Met het voorschrijven van de standaard hoeft u feitelijk niet alle eisen te herhalen. Enkel de variabelen zullen moeten worden gespecificeerd: US10 of US20 en de duurzaamheidsklasse van de drager. Wellicht ten overvloede, maar gelijkwaardig zijn aan de standaard bestaat niet; je voldoet of je voldoet niet. Waar echt het onderscheid gemaakt voor de verkeersveiligheid, is de folie.

Veel kwaliteitsverschil in reflecterende folie

Er is de laatste tijd veel discussie over de specificatie van de folie: De NEN3381.2020 stelt de minimale eis van een retro reflecterend Klasse IIIB. Dit volstaat ook in de Ultimate Signing standaard voor de borden met 10 jaar garantie. Ook wel aangeduid als US10. Voor onze premium Verkeersborden met 20 jaar garantie, ook wel US20 genoemd, hebben we de eis gesteld voor de retro reflecterend Klasse III A+B. Daaraan voldoen enkel de allerbeste folies die op de markt te verkrijgen zijn.
De VNVF heeft bewust gekozen voor de specificatie omdat de verkeersveiligheid daarbij gebaat is. De norm stelt de minimum eis, maar voor verkeersveiligheid gaan we graag een stapje verder.

Uit onderstaande grafieken, blijken de verschillen tussen de verschillende klasses A, B en A+B. U ziet dat de zichtbaarheid van verkeersborden, voor zowel auto’s als vrachtauto’s, aanzienlijk beter is. Dit was voor ons de reden in onze specificatie de lat wat hoger te leggen dan het minimum, zoals in de NEN3381 staat. Let op dat IIIA-folie in Nederland niet is toegestaan. Ik laat het graag aan u over hier verder conclusies aan te verbinden.

In de Ultimate SigningTM 2020 standaard worden verder eisen gesteld aan het printen van de folie, de inhoud van de garantie en de duurzaamheid van het dragermateriaal. Zie voor specificatie van de standaard: download