Animatie biedt duidelijkheid

De NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst) is sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor een uniforme uitvoering van de K-bewegwijzering. De bekende hoofdbewegwijzering naar geografische bestemmingen die bestaat uit de bekende blauwe borden met witte letters (Autoverkeer) en de witte borden met de rode letters (Fietsverkeer).

Wegbeheerders zijn verplicht hun bewegwijzeringsplannen op te laten stellen door de NBd en te laten toetsen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Om antwoord te geven op de vele vragen die er zijn over de werkwijze, verantwoordelijkheden en de rol- en taakverdeling publiceren de NBd en VNVF een animatie.

Meer over bewegwijzering vindt u in ons bordenboek en op de pagina Bewegwijzering.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Our terms.
Ik Accepteer