Intelligente Snelheids Assistent (ISA) – Een systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven, komt snel op ons af. 

De EU stelt ISA verplicht voor nieuwe motorvoertuigmodellen op 4 of meer wielen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen en vanaf 7 juli 2024 voor alle nieuwe motorvoertuigen op 4 of meer wielen. CROW publiceerde onlangs “Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders” (link). Hierin leest u o.a. “Een van de aspecten voor een voldoende hoge gebruikersacceptatie is een basis die op orde is. Dit kan met betrekking tot ISA met name door de juiste bebording, juiste locatie en goede waarneembaarheid hiervan voor bestuurder en sensoren“. De vraag is: Is de basis op orde? Het antwoord is eigenlijk voor alle wegbeheerders NEE. Er moet echt nog wel wat veranderen wil ISA goed werken.

In de bijlage van de CROW publicatie vindt u een overzicht van problemen en oplossingen. Met name aan de kant van digitalisering gaan de ontwikkelingen snel. Daarover berichten we u in de volgende nieuwsbrief meer.

Komborden

In de publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek van snelheidborden. Met name de bebouwdekomborden zijn daarbij nu een probleem. Daarom is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt. U kunt deze nieuwe komborden verkrijgen via de VNVF leden vanaf 1 september.

Uitvoering