Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2020 kozen de leden van de VNVF een nieuw bestuur. Na een lange tijd nam de heer Jacques Goddijn van HR Groep afscheid van het VNVF bestuur.

Mevrouw Franka van de Gevel (Agmi) en de heer Marten Harinck (J.Knieriem) volgen Jacques op. Daarmee bestaat het VNVF bestuur, met de heer Gertjan Eg als voorzitter, uit drie personen.