Vanaf 2013 is het gebruik van CE-gemarkeerde verkeersborden in Nederland verplicht. De VNVF constateert dat wegbeheerders soms vergeten hoe belangrijk deze norm is voor de kwaliteit en veiligheid. Vraag om het CE certificaat, dan weet u dat u een veilig product koopt.

Als verkeersborden zijn voorzien van een CE-type keuring bent u als wegbeheerder verzekerd van betrouwbare informatie over producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld retroreflectie, kleur en sterkte.
De productnorm NEN-EN 12899-1 is voor ons de basis voor alle verkeersborden uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).
De norm omvat prestatie-eisen voor statische en dynamische belasting en beproevingsmethoden; definieert grenswaarden voor prestaties en bereik voor prestatieklassen. Tevens bevat de norm specificaties voor colorimetrische en retro-reflecterende eigenschappen, evenals luminantie en verlichtingssterkte.

Verkeersborden die aantoonbaar voldoen aan de CE markeringseisen, en met goed resultaat zijn beproeft, zijn herkenbaar aan de CE markeringssticker met :
CE-symbool volgens richtlijn 93/68/EEG.

Lees meer>