Ja, aluminium borden zijn recyclebaar. ‘Het recyclen van aluminium kost maar 5% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren. Hoewel recycling van aluminium dus erg duurzaam is, heeft het nog steeds last van een negatieve naam’ vertelt Albert Hogewoning van de Dutch Aluminium Association tijdens het online symposium ‘Circulair op straat’ van VNVF en de Vereniging Straatmeubilair. Ook Alexander Lutz, postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, begint zo in een artikel dat eerder verscheen. Dit imagoprobleem herkennen we in de verkeersbordenmarkt. Feit is dat het overgrote deel van de verkeersborden van aluminium is gemaakt. Recycling biedt echter veel perspectief met weinig energieverbruik. De VNVF neemt het voortouw om 100% recycling van bestaande verkeersborden te promoten.

100% recycling?

Ruim 75% van alle aluminium dat ooit is gewonnen, wordt nog altijd gebruikt. Aluminium is oneindig te recyclen. Het enige probleem daarbij is de vervuiling van het aluminium met andere stoffen. Daardoor ontstaan legeringen die minder geschikt zijn voor het maken van verkeersborden. Om de kwaliteit van gerecycled aluminium te behouden, moet je aan de voorkant meer aandacht besteden aan het voorkomen van vervuiling. Dus aan het scheiden van de verschillende stromen aluminium.

Dat dit mogelijk is verteld hetzelfde artikel: ‘Lutz deed met een internationaal consortium onderzoek naar de recyclebaarheid van aluminium bij aluminiumverwerker E-Max. Het consortium bestaat uit bedrijven, de TU Delft en de Vrije Universiteit Brussel. E-Max brengt de reststromen van aluminium kozijnen terug in het productieproces. “Dus je sloopt een gebouw, haalt de kozijnen eruit en gebruikt die opnieuw. Zorgvuldig geproduceerd gerecycled aluminium heeft net zoveel kwaliteit als aluminium dat uit aluminiumerts wordt gewonnen. Maar het heeft een veel lagere CO2-voetafdruk”, aldus Lutz.’

De potentie van aluminium

VNVF heeft met de Duurzaamheidsindex Verkeersborden een tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat wegbeheerders een eenvoudig vergelijk kunnen maken tussen verschillende type dragers. Daarin komt aluminium nu niet als de meest duurzame optie naar voren, tenzij de bestaande drager van een nieuwe signface worden voorzien (gerefurbished). Echter, slechts een deel van de borden die worden ingenomen komt hiervoor in aanmerking.

De VNVF leden zetten zich graag in om de grondstofkringloop te sluiten; 100% recycling is het doel! VNVF leden nemen de oude verkeersborden terug en zorgen voor het sluiten van de cyclus.

Rol van wegbeheerders

Oude verkeersborden verdwijnen nog te vaak op de grote hoop of in de kofferbak van een van de medewerkers. Er kan dan geen nieuw verkeersbord meer van gemaakt worden. Wegbeheerders kunnen ervoor zorgen dat de verkeersborden via de fabrikanten op een verantwoorde wijze worden verwerkt tot nieuwe verkeersborden. Massa telt. Dit initiatief kan alleen succesvol worden als de retourstroom van oude verkeersborden groot genoeg is. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de wegbeheerders!

Neem contact op met uw verkeersbordenleverancier voor het maken van concrete afspraken voor het opslaan en retourneren van gebruikte verkeersborden! Uw bijdrage aan de circulariteit van het verkeersbord is essentieel!