Bevordering (jnter)nationale normering: CE

De VNVF is langdurig betrokken geweest bij het opstellen van de Europese productnorm voor verkeersborden. Vroege concepten van de Europese norm lagen al ten grondslag aan het door de VNVF ontwikkelde keurmerk VNVF-Qualisign®. Met ingang van 2013 wordt het gebruik van CE-gemarkeerde verkeersborden in Nederland verplicht.

De VNVF-leden hebben daar niet op gewacht en introduceerden reeds in 2010 hun CE-label. U bent zodoende verzekerd van betrouwbare informatie over producteigenschappen als bijvoorbeeld retroreflectie, kleur en sterkte. De productnorm NEN-EN 12899-1 is voor ons de basis voor alle verkeersborden uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Verkeersveiligheid voor alles

Het Nederlandse verkeer scoort hoog op veiligheid. In weinig andere Europese landen valt zo’n laag aantal verkeersdoden per inwoner. Maar elk slachtoffer is er één teveel en daarom blijft veiligheid een prioriteit. De producenten van verkeersborden en bebakeningsmateriaal, verenigd in de VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten), voelen zich medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Met de levering van kwalitatief hoogstaande producten dragen ze bij aan een duurzaam veilig verkeer. Ook geven zij in brancheverband voorlichting en advies.

Professionaliteit en kwaliteit

De VNVF is altijd betrokken en goed geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Zo kunnen de leden hun productie en bedrijfsvoering optimaliseren. Kwaliteit staat bij de leden voorop. Dat komt ook tot uitdrukking in de ontwikkeling van een eigen keurmerk – VNVF-Qualisign® – en de introductie van CE-markering van verkeersborden. Voor dat laatste zijn de leden, al ruim voor de verplichting in 2013 ingaat, gecertificeerd.

Qualisign® voor permanente kwaliteit

Als top van de Nederlandse producenten onderscheiden de fabrikanten zich ook met een eigen keurmerk, dat staat voor de kwaliteit van het hele pakket van product én dienstverlening. Het CE-merk duidt op veiligheidsaspecten, het VNVFQualisign® is een uitstraling van een nog breder pakket van criteria; alles voor duurzaamheid en een gegarandeerd blijvend hoog kwaliteitsniveau.

Dragers van VNVF-Qualisign® werken met een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 en voeren een deugdelijk arbobeleid. VNVF-Qualisign® houdt eveneens in dat op al deze criteria wordt gecontroleerd; daarbij zijn de wettelijke richtlijnen, zoals EN12899-1 en de vernieuwde NEN 3381, uiteraard de basis.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Our terms.
Ik Accepteer