Over Gerjan Eg

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gerjan Eg has created 11 blog entries.

Verkeersbordendata leidend voor ISA

Door |2021-11-25T08:59:15+00:0024 november 2021|Data, ISA, Nieuws, Verkeersborden|

Op 17 november kwam de Europese Commissie met een verordening met daarin uitvoeringsbepalingen voor de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de systemen voor intelligente snelheidsondersteuning (intelligent speed assistance of ISA) betreft. Daarin staan specificaties voor systemen, die de betrouwbaarheid van deze ISA systemen beïnvloeden. Zeer specifiek voor die verkeersborden die bepalend zijn voor de snelheidslimieten.

Nieuwe bebouwdekom-borden

Door |2021-06-30T09:08:13+00:0030 juni 2021|ISA, Nieuws|

Intelligente Snelheids Assistent (ISA) - Een systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven, komt snel op ons af.  In de publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek van snelheidborden. Met name de bebouwdekomborden zijn daarbij nu een probleem. Daarom is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt. U kunt deze nieuwe komborden verkrijgen via de VNVF leden vanaf 1 september.

Ultimate Signing kent geen gelijke

Door |2021-06-30T09:05:52+00:0029 juni 2021|Kwaliteit, Nieuws, Verkeersborden|

De standaard Ultimate SigningTM 2020 is een compleet concept waarin alle eisen zijn gecombineerd. Met het voorschrijven van de standaard hoeft u feitelijk niet alle eisen te herhalen. Enkel de variabelen zullen moeten worden gespecificeerd: US10 of US20 en de duurzaamheidsklasse van de drager. Wellicht ten overvloede, maar gelijkwaardig zijn aan de standaard bestaat niet; je voldoet of je voldoet niet. Waar echt het onderscheidtgemaaktvoor de verkeersveilgheid, is de folie.

Zijn aluminium borden recyclebaar?

Door |2021-02-15T11:09:36+00:0012 februari 2021|Duurzaamheid, Nieuws, Verkeersborden|

Aluminium verkeersborden 100% recyclebaar?! ‘Het recyclen van aluminium kost maar 5% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren. Hoewel het erg duurzaam is, heeft recycling van aluminium nog steeds last van een negatieve naam’ vertelt Albert Hogewoning van de Dutch Aluminium Association tijdens het online symposium ‘Circulair op straat’ van VNVF en de Vereniging Straatmeubilair. Ook Alexander Lutz, postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel begint zo in een artikel dat eerder verscheen. Dit imagoprobleem herkennen we in de verkeersbordenmarkt. Dat neemt niet weg dat het overgrote deel van de verkeersborden van aluminium zijn gemaakt en nog jaren zullen blijven. VNVF neemt nu het voortouw en neemt de eerste stap in 100% recycleren van verkeersborden.

Forse prijsstijgingen en krapte in staal en aluminium

Door |2021-02-15T11:10:32+00:0012 februari 2021|Nieuws|

Met de nieuwe VNVF Verkeersbordenprijsindex 2021-1 hebben we al een correctie uitgevoerd op de stijgende prijzen. Maar nu al blijkt dat de prijsstijging aanhoudt en volgens de berichten is het einde nog niet in zicht. Grondstofprijzen bepalen bij verkeersborden ca. 35% van de kosten en bij flespalen ruim 80%. Zouden we de index nu publiceren, dan staat de index al 3 punten (3,5%) hoger dan december vorig jaar. De staalprijzen zijn de laatste maanden ruim 20% gestegen. De prijzen van flespalen rijzen daardoor de pan uit. En door tekorten op de markt en andere ontwikkelingen blijven de prijzen de komende maanden fors stijgen.

ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium erkend voor US20

Door |2020-12-15T13:25:52+00:0015 december 2020|Nieuws|

Ultimate SigningTM is de high end kwaliteitsstandaard voor verkeersborden.  In de standaard zijn hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de folie. Met ORALITE 9910 levert ORAFOL een hoogwaardig product dat voldoet aan de US20 standaard. In de Nederlandse en Europese normen zijn verschillende eisen opgenomen voor verkeersbordenfolies. De retroreflecterende eigenschappen van de folie bepaald in belangrijke mate zichtbaarheid en daarmee de verkeerveiligheid. In de US20 heeft VNVF de lat hoog gelegd, om gedurende de lange levensduur van 20 jaar te kunnen garanderen, zodat de verkeerveiligheid gewaarborgd blijft. We zijn blij dat nu ook ORAFOL heeft aangetoond aan deze eisen te voldoen.

Update Verkeersborden prijsindex

Door |2019-08-22T10:36:16+00:0022 juni 2019|Bewegwijzering, Marketing, Nieuws, Publicaties, Verkeersborden|

VNVF krijgt regelmatig vragen over de ontwikkeling van de prijs van verkeersborden. Dat was de reden dat VNVF eerder dit jaar de VNVF Verkeersborden prijsindex introduceerde.  De index bestaat uit grondstofprijzen, productie en arbeidskosten die samen grotendeels de kostprijs van verkeersborden bepalen. Door iets hogere grondstofprijzen zien we een kleine kostenstijging. De index stijgt met 0,1 punten van 104,5 punten naar 104,6. Voor nu dus een stabiel beeld.

Bent u klaar voor de harmonisatie milieuzones?

Door |2019-06-21T07:26:01+00:0019 juni 2019|Uncategorized|

Ben u klaar voor de harmonisatie milieuzones Op 14 juni beantwoorde Staatssecretaris Van Veldhoven de vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg op 16 mei 2019 over de harmonisatie van milieuzones naar de Tweede Kamer. Daarmee wordt veel duidelijk gemaakt over de wijze waarop deze harmonisatie moet leiden tot een gezondere lucht in de steden. Heeft uw gemeente al een Milieuzone of gaat deze er komen. Bestel dan tijdig de juiste borden.

Levensduur en veiligheid verkeersborden

Door |2019-06-21T07:19:13+00:0019 juni 2019|Uncategorized|

Wegbeheerders hechten in toenemende mate belang aan klimaat, milieu en duurzaamheid wat samengevat wordt onder maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen.  Een verkeersbord dient vooraf de weggebruiker te informeren om daarmee te zorgen voor verkeersveiligheid. Hoe langer de levensduur, hoe 'duurzamer'  het bord is. De vraag is dus: Hoelang gaat een verkeersbord mee?

Ga naar de bovenkant