HomeContact
Schrijf u nu in voor de VNVF nieuwsbrief

Opnieuw wordt de invoering van 14 nieuwe verkeersborden met een half jaar uitgesteld. Men werkt nu toe naar invoering in januari 2017. Vanuit het Ministerie van I&M kwam hierover het volgende bericht: ‘Voor de inwerkingtreding van de wijziging met de milieuzones en de 14 nieuwe verkeersborden gaan we nu uit van 1 januari 2017, zonder milieuzonebord voor personenauto’s, maar mét voor lichte bedrijfsauto’s.’

We blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte.

De RVV borden waren onderdeel van een wetswijziging, waarin ook de verruiming van milieuzones met oudere bedrijfs- en personenauto’s binnen gemeenten moest worden geregeld. Hiertegen is echter een motie in de Tweede Kamer ingediend. Dit heeft voor het uitstel gezorgd. Door het schrappen van de milieuzone voor personenauto's zal het voorstel opnieuw door de Ministerraad moeten worden goedgekeurd.

Hoe zien de 14 nieuwe RVV borden er uit en wat is hun betekenis?

Borden F11 en F12: verplicht laten passeren

Gebodsborden F11 en F12 worden geplaatst bij het begin en einde aan van een passeerstrook. Hier moeten bestuurders van tractoren en andere trage voertuigen (max. 25 km/u) hun voertuig even neerzetten om achteropkomend verkeer de kans te geven om te passeren. Nu dus een verplichting, voorheen werd er naar eigen inzicht doorgelaten en/of gepasseerd.

Borden F13 en F22: eigen rijstroken

Deze serie borden geeft aan voor welk type voertuig een bepaalde rijstrook bestemd is. Ze worden geplaatst bij het begin en einde van zo’n 'exclusieve' rijstrook. Denk daarbij aan de bus- en de trambaan. Er zijn daarnaast combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld vrachtverkeer en lijnbussen. Deze borden geven aan wie er wél gebruik mag maken; voor welke gebruiker(s) de strook bestemd is. Dit dus als verbetering van de vaak onduidelijke borden 'verboden voor alle verkeer, met uitzondering van'….

Borden L21 en L22: passeren of even parkeren

Gebodsborden L21 en L22 geven aan hoe te handelen op de aangeven passeerstroken. Op smalle wegen in het buitengebied is het moeilijk of niet mogelijk tegenliggers te passeren. Bij het bord L20 moet je zelf de auto even neerzetten op de passeerstrook om een tegenligger te laten passeren. Bij het bord L21 is de tegenligger verplicht jou te laten passeren.

Hieronder een overzicht van de nieuwe borden en hun betekenis. Uiteraard kunt u direct na invoering deze borden online bij ons bestellen. • F11 Verplicht gebruik van passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
 • F12 Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u
 • F13 Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
 • F14 Einde busbaan of busstrook
 • F15 Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van trams
 • F16 Einde trambaan of tramstrook
 • F17 Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
 • F18 Einde busbaan of trambaan of busstrook of tramstrook
 • F19 Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen
 • F20 Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto’s en lijnbussen
 • F21 Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's
 • F22 Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's
 • L20 Uitwijkplaats rechts van de weg
 • L21 Uitwijkplaats links van de weg